POČETNA POČETNA     KHL-Sistem
Preduzeće za projektovanje usluge i konsalting
APARAT ZA MERENJE PRELAZNOG OTPORA O nama WEB-Dizajn Reference Kontakt Prijatelji Proizvodi

NAMENA UREÐAJA

Uređaj je prvenstveno namenjen za merenje otpora glavnog strujnog kola visokonaponskih prekidača i rastavljača svih naponskih nivoa,kao i na mestima na kojima veliki prelazni otpori mogu dovesti do prekomernog zagrevanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon napajanja : 220V, 50Hz Prividna snaga : 900VA Opseg regulacije : 0-200mV jss

OPIS UREÐAJA

Uređaj se napaja mrežnim naponom 220V, 50Hz. Posredstvom regulacionog trafoa (0-220V) napaja se primar strujnog transformatora, čime se reguliše vrednost struje u glavnom strujnom kolu. Merenje struje u glavnom strujnom kolu se vrši posredstvom digitalnog ampermetra (opsega 0-150A jss). Merenje prelaznog otpora vrši se pomoću digitalnog milivoltmetra, opsega 0-200mV jss.

POSTUPAK PRI RADU

Uređaj se priključuje na mrežu 220V, 50Hz. Ukljuèenje se vrši preko prekidača smeštenog na prednjoj ploči aparata. Strujni kablovi se pomoću štipaljki vezuju za priključke aparata koji se ispituje. Ispitivani uređaj mora biti u ukljuèenom položaju . Pomoću regulacionog transformatora se zatim podesi struja u glavnom kolu na željenu vrednost pri čemu se njena vrednost oèitava na ampremetru.Kada se podesi struja na željenu vrednost,vrši se merenje napona. Merenje se vrši pomoću mernih kablova. Očitavanje na milivoltmetru je direktno . Vrednost prelaznog otpora se dobija deljenjem izmerene vrednosti pada napona sa vrednošću struje u glavnom kolu.