POČETNA POČETNA     KHL-Sistem
Preduzeće za projektovanje usluge i konsalting
© KHL-DESING
ROGOVSKI KALEM O nama WEB-Dizajn Reference Kontakt Prijatelji Proizvodi

NAMENA
 

Strujni senzori tip RN zasnivaju rad na   
principu elektromagnetne indukcije pa se
koriste za merenje velikih struja. Pogodni
su za merenje struje jer ne ostvaruju vezu
sa provodnikom u kome se meri struja.

OPIS

Ako je potrebno izvrsiti merenje struje koja
Protiče kroz neki provodnik onda se
jednostavno strujni senzor ovije oko provodnika i zatvori. Na strujnom senzoru se nalazi crna spojnica koja služi za zatvaranje istog. Po zatvaranju potrebno je izvršiti osiguranje strunog senzora. Izlaz iz strujnog senzora se vodi širmovanim kablom do mernog ure?aja. Merni uređaj je posebno prilagođen za ovaj strujni senzor (Rogovski kalem).

PREDNOSTI

U odnosu na konvencionalne strujne senzore (strujni transformatori) ovi senzori imaju niz prednosti:
a) imaju širok merni opseg
b) imaju precizan odziv na tranzijentne struje
c) bezbedna je primena kada ne znamo red veličine struje
d) imaju širok frekventni opseg
e) verno odslikavaju fazni stav
f) imaju visoku ta?nost
g) nema opasnosti od otvorenih krajeva
h) kalem (strujni senzor) se ne?e oštetiti pri bilo kom preopterećenju
i) kalem je zaštićen od uticaja stranog manetnog polja
j) ima malu težinu i prilagodljiv je svakoj velicini provodnika
k) jednostavna i brza montaža fleksibilne varijante


TIPOVI SENZORA

1. Niskonaponski senzor tip RN/N
- dužina kalema ..............................45 cm
- obuhvata provodnik..........100 x 100 mm
- ispitni napon ...............3 kV, 50 Hz, 1 min
- otpor kalema ............................R 500

2. Visokonaponski senzor tip RN/V
- dužina kalema ..............................45 cm
- obuhvata provodnik............60 x 100 mm
- ispitni napon .............38 kV, 50 Hz, 1 min
- otpor kalema ............................R 500

3. Kalemi za specijalne namene tip RN/Z
- dužina kalema ............................100 cm
- otpor kalema .........................R 1200
- može biti i visokonaponski i niskonaponski