POČETNA POČETNA     KHL-Sistem
Preduzeće za projektovanje usluge i konsalting
ELEKTROMAGNET ZA DEBLOKADU RASTAVLJAČA O nama WEB-Dizajn Reference Kontakt Prijatelji Proizvodi

ELEKTROMAGNET ZA DEBLOKADU RASTAVLJAČA

U osnovi ova naprava je elktomagnet koji služi za dodatno zaključavanje pogona visokonaponskih rastavljača a postavlja se u svrhu sprečavanja pogrešne manipulacije ovim aparatima.Ova naprava nam omogućava da se manipulacija rastavljačem uslovi položajem visokonaponskog prekidača, te da se rastavljačem može manipulisati samo kada je visokonaponski prekidač isključen.Na ovaj način izbegava se mogućnost da manipulant učini previd i pokrene rastavljač pre nego je isključio prekidač a to se ostvaruje tako da se taster koji pokreće kalem za deblokadu napaja preko mirnog kontakta signalnog prekidača.Osnovnu konstrukciju moguće je dopuniti i jednim signalnim prekidačem koji bi omogućio da se pored pogonskog mehanizma rastavljača pali signalna sijalica koja bi označavala da je deblokiran mehanizam te da se manipulacija može izvršiti.

Kalem za deblokadu se izrađuje za sve napone komandovanja u visokonaponskim postrojenjima :110V=;48V=;24V=; 220V,50Hz.

Ovaj elektromagnet jemoguće koristiti i na mnogim drugim mestima kao električnu bravu.

Ovaj se elektomagnet takođe može koristiti ,uz manju modifikaciju, i kao okidač